FAQs Complain Problems

सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आन्तरिक आय (बहाल बिटौरी कर हटिया र विज्ञापन कर) संकलन गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आन्तरिक आय (बहाल बिटौरी कर हटिया र विज्ञापन कर) संकलन गर्ने सम्बन्धि मिति २०७६ आषाण ३ गते राजधानि राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित १५ दिने सूचना ।

आर्थिक वर्ष: