सुन्दरहरैँचा नगरपालिका अन्तर्गत रहेको विराटचौक शहर ।