FAQs Complain Problems

सुरक्षा गार्ड आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

आशयको सूचना

यस नगरपालिकाको मिति २०७५/०५/२५ गतेको ब्लास्ट टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्रको सूचना बमोजिम रितपूर्वक म्यादभित्र दर्ता हुन आएका शिलबन्दी दरभाउपत्रहरु मध्ये न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही दर्पण सेक्युरिटी कम्पनी प्रा. ली. दरभाउपत्रदाताको दरभाउपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७(१) बमोजिम स्वीकृतको लागि छनौट भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ (२) को प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: