FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सम्पुर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत मा‍.वि.हरु लाइ सूचना

यस नगरका सम्पुर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत मा‍.वि.हरु लाइ सूचना

पूर्वाधार/सडक उपयोग शुल्क संकलनसम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

यस नगरपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ का लागि आन्तरीक आय ठेक्का मार्फत बन्दोबस्त गर्नु पर्ने भएकोले नगर क्षेत्र भित्र नगरपालिकाले निर्माण गरेका सम्पूर्ण सडकहरुमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६२ को उपदफा २ (घ) बमोजिम सडक उपयोग शुल्क संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना।

नदिजन्य पदार्थको विक्री मूल्य असुली सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् को विकी मूल्य असुली सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना।

राजश्व बुझ्ने कार्य श्रावण ३ गते सम्मका लागि अवरुद्ध हुने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

आ.ब.

प्रदेश प्रादेशिक मेलामा सहभागि हुनका लागि फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना

Pages