सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सुरक्षा गार्ड आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

यस नगरपालिकाको मिति २०७५/०५/२५ गतेको ब्लास्ट टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्रको सूचना बमोजिम रितपूर्वक म्यादभित्र दर्ता हुन आएका शिलबन्दी दरभाउपत्रहरु मध्ये न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही दर्पण सेक्युरिटी कम्पनी प्रा. ली.

Pages