सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

१ नं. वडा कार्यालय, हरैंचा

वडा अध्यक्ष : विनोद ब‌हादुर बस्नेत

फोन नं : ९८४२०२८५०५

वडा सदस्यहरु

  • महिला सदस्य : ग‌ंगादेवी रिजाल

           फोन नं. : ९८६२०६३२३५

  • दलित महिला सदस्य : हेमकुमारी विश्वकर्मा

           फोन नं. : ९८१९०३२७२३

  • सदस्य : उत्तमकुमार खवास

           फोन नं : ९८५२०२७०२३

  • सदस्य : राजकुमार रार्इ

           फोन नं : ९८०६३३४५९०

वडा सचिव 

  • प्रकाश अधिकारी

           फोन नं : ९८६२१७६२२३

कार्यालय सहायक

  • सानोबावु रार्इ  (स. क. अ.)

            फोन नं : ९८११०७२३७३

 

इमेलः sundarharaicha1@gmail.com

Population: 
6484
Ward Contact Number: 
9842028505