सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

जिम्मेवारी हेरफेर सम्बन्धमा ।

७५/७६ 10/15/2018 - 15:47 PDF icon Saruwa Final.pdf

सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाबाट स्वीकृत भएका नीति, बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरु

७४/७५ 03/05/2018 - 12:48 PDF icon Sundarharaincha.pdf

सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाबाट स्वीकृत भएका नीति, बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरु

७४/७५ 03/05/2018 - 12:48 PDF icon Sundarharaincha.pdf

सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाबाट स्वीकृत भएका नीति, बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरु

७४/७५ 03/05/2018 - 12:48 PDF icon Sundarharaincha.pdf

प्रथम नगरसभाबाट पास भएका सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको नीति तथा निर्णयहरु ।

७४/७५ 01/12/2018 - 14:27 PDF icon bajet and niti.pdf

प्रथम नगरसभाबाट पास भएका सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको नीति तथा निर्णयहरु ।

७४/७५ 01/12/2018 - 14:27 PDF icon bajet and niti.pdf