FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जिम्मेवारी हेरफेर सम्बन्धमा । ७५/७६ 10/15/2018 - 15:47 PDF icon Saruwa Final.pdf
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेट, निंति तथा कार्यक्रम ७५/७६ 07/30/2018 - 13:36 PDF icon Final Sundarharaincha 2075 Rajpatra.pdf
सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाबाट स्वीकृत भएका नीति, बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरु ७४/७५ 03/05/2018 - 12:48 PDF icon Sundarharaincha.pdf
सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाबाट स्वीकृत भएका नीति, बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरु ७४/७५ 03/05/2018 - 12:48 PDF icon Sundarharaincha.pdf
सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाबाट स्वीकृत भएका नीति, बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरु ७४/७५ 03/05/2018 - 12:48 PDF icon Sundarharaincha.pdf
प्रथम नगरसभाबाट पास भएका सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको नीति तथा निर्णयहरु । ७४/७५ 01/12/2018 - 14:27 PDF icon bajet and niti.pdf
प्रथम नगरसभाबाट पास भएका सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको नीति तथा निर्णयहरु । ७४/७५ 01/12/2018 - 14:27 PDF icon bajet and niti.pdf