सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हिउदे घाँस खेती गरेका कृषकहरुको लागी अनुदानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशीत)

७५/७६ 11/14/2018 - 13:13

सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाबाट स्वीकृत भएका नीति, बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरु

७४/७५ 03/05/2018 - 12:48 PDF icon Sundarharaincha.pdf

प्रस्ताव आह्यवानको सूचना । (व्यवसायिक पशुपालन अनुदान कार्यक्रम गार्इ,भैसीँ,बाख्रा)

७४/७५ 01/23/2018 - 13:44 PDF icon krishi anudan.pdf

प्रथम नगरसभाबाट स्वीकृत सुन्दहरैँचा नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रमहरु

७४/७५ 01/12/2018 - 14:34 PDF icon final yojana.pdf

योजना सम्झौता फारम

७४/७५ 12/19/2017 - 12:40 PDF icon yojana Samjauta.pdf

अख्तियारी प्रदान गरीएको बारे ।

७४/७५ 11/26/2017 - 16:04

वडाको बजेट सिलिङ २०७४/७५

७४/७५ 11/20/2017 - 15:01

वडा तथा नगर योजना

७४/७५ 11/17/2017 - 14:31 PDF icon Nagar Yojana.pdf

वडाको सिलिङ बजेट (मार्गदर्शन)

७४/७५ 09/15/2017 - 10:45