FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उपभोक्ता समिति गठन तथा योजना कार्यन्वयन सम्बन्धमा ७६/७७ 09/13/2019 - 10:41 PDF icon उपभाोक्ता समिति गठन तथा कार्यान्वयन सम्वन्धमा 1[9391].pdf
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेट, निंति तथा कार्यक्रम ७५/७६ 07/30/2018 - 13:36 PDF icon Final Sundarharaincha 2075 Rajpatra.pdf
सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाबाट स्वीकृत भएका नीति, बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरु ७४/७५ 03/05/2018 - 12:48 PDF icon Sundarharaincha.pdf
प्रस्ताव आह्यवानको सूचना । (व्यवसायिक पशुपालन अनुदान कार्यक्रम गार्इ,भैसीँ,बाख्रा) ७४/७५ 01/23/2018 - 13:44 PDF icon krishi anudan.pdf
प्रथम नगरसभाबाट स्वीकृत सुन्दहरैँचा नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रमहरु ७४/७५ 01/12/2018 - 14:34 PDF icon final yojana.pdf
योजना सम्झौता फारम ७४/७५ 12/19/2017 - 12:40 PDF icon yojana Samjauta.pdf
अख्तियारी प्रदान गरीएको बारे । ७४/७५ 11/26/2017 - 16:04
वडाको बजेट सिलिङ २०७४/७५ ७४/७५ 11/20/2017 - 15:01
वडा तथा नगर योजना ७४/७५ 11/17/2017 - 14:31 PDF icon Nagar Yojana.pdf
वडाको सिलिङ बजेट (मार्गदर्शन) ७४/७५ 09/15/2017 - 10:45