FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रस्तावना पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना

सुन्दरहरैचा नगरपालिकास्थित सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुको लागि सूचना

दस्तावेज: 

जानकारी सम्बन्धमा

सबैमा जानकारी

सूचना सच्याइएको बारे

प्रस्तुत विषयमा मिति २०७५/०८/२6 गते सौर्य दैनिकमा प्रकाशित यस नगरपालिकाको सोलार बत्ति सम्बन्धि बोलपत्रको सूचनामा तपसिल बमोजिम हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

तपसिल

सोलार बत्ति ढुवानी तथा जडानको बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

यस सुन्दरहरैचा नगरपालिका क्षेत्रभित्र विभिन्न ठाउमा सोलार बत्ति जडान गर्न मिति २०७५/०८/२६ गते सौर्य दैनिकमा यो सूचना प्रकासित गरिएको छ ।

Pages