FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सम्पुर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत मा‍.वि.हरु लाइ सूचना

यस नगरका सम्पुर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत मा‍.वि.हरु लाइ सूचना

पूर्वाधार/सडक उपयोग शुल्क संकलनसम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

यस नगरपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ का लागि आन्तरीक आय ठेक्का मार्फत बन्दोबस्त गर्नु पर्ने भएकोले नगर क्षेत्र भित्र नगरपालिकाले निर्माण गरेका सम्पूर्ण सडकहरुमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६२ को उपदफा २ (घ) बमोजिम सडक उपयोग शुल्क संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना।

सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आन्तरिक आय (बहाल बिटौरी कर हटिया र विज्ञापन कर) संकलन गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आन्तरिक आय (बहाल बिटौरी कर हटिया र विज्ञापन कर) संकलन गर्ने सम्बन्धि मिति २०७६ आषाण ३ गते राजधानि राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित १५ दिने सूचना ।

बारुणयन्त्रको सेवा अवरुद्ध सम्बन्धमा ।

डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि स्प्रे गर्ने प्रयोजनार्थ ।

Pages