सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

सूचना तथा समाचार

सुरक्षा गार्ड आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

यस नगरपालिकाको मिति २०७५/०५/२५ गतेको ब्लास्ट टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्रको सूचना बमोजिम रितपूर्वक म्यादभित्र दर्ता हुन आएका शिलबन्दी दरभाउपत्रहरु मध्ये न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही दर्पण सेक्युरिटी कम्पनी प्रा. ली.

शैक्षिक सत्र २०७५ मा तह तथा कक्षा थपका लागि अनुमति दिइएका विद्यालयहरु

यस सुन्दरहरैँचा नगरपालिका अन्तर्गत शैक्षिक सत्र २०७५ मा तह थपका लागि अनुमति दिइएका विद्यालयहरुको विवरण संलग्न फाइलमा रहेको छ।

सहकारी संस्थाहरुलाई सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको अनुरोध

यस सुन्दरहरैँचा नगरपालिका अन्तर्गत स्थापना भएका साविक इन्द्रपुर, मृगौलिया, दुलारी तथा सुन्दरपुर गा.वि.स.

सूचना

श्री सम्पूर्ण सूचिकृत लेखापरिक्षकहरु

यस नगरपालिका अन्तर्गत संचालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमाहरुको आ.व. २०७४/०७५ को लेखापरीक्षण गर्न सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र संलग्न पत्रानुसार  सूचना अनुसार गर्नुहुन अनुरोध छ ।

Pages