FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ठेक्काको सूचना सच्याएको सम्बन्धमा ।

प्रथम पटक प्रकाशित २०७७ जेष्ठ १ गते सौर्य दैनिकमा प्रकाशित 

सच्याएको मिति : २०७७ जेष्ठ ७ गते सौर्य दैनिकमा प्रकाशित 

दस्तावेज: 

बोलपत्रको सूचना सच्याएको बारे ।

हरैँचा मोड उत्तर वरपिपल चौक जाने सडक कालोपत्रे 

प्रकाशित मिति २०७७/०२/०१, नागरिक दैनिकमा

Construction Of Blacktop Road From Ward No. 5 Office to Health Post Office

Date Of First Publication : 15 Feb 2020

Date Of Second Publication : 20 May 2020

मिति २०७७ जेष्ठ ७ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित सूचना

बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना

गोठगाउँ- मृगौलिया-मझुवा सडक कालोपत्रे र जस्ता पाता खरिद

मिति २०७७ जेष्ठ २ गतेको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित सूचना (पाना नं. २ मा )

दस्तावेज: 

Invitation for Bids for the Procurement of Upgrade of Blacktop Road of Harainchamod to Barrpipal Chowk

Contract Identification No: SHM/MOR/NCB/EAP/32/2076-077

मिति २०७७ जेष्ठ २ गतेको नागरिक दैनिकको पेज नं. ५ मा प्रकाशित सूचना 

Pages