FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्युतीय  बोलपत्र  आव्हानको सूचना

मिति २०७६/१०/०६  मा नागरिक दैनिकमा प्रकाशित विद्युतीय  बोलपत्र  आव्हानको  सूचना 

विभिन्न सडक मर्मतका विद्युतीय शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

सडक बोर्ड नेपालतर्फका विभिन्न सडक मर्मतका न्यू सृष्टि दैनिकमा मिति २०७६/१०/०५ गते प्रकाशित विद्युतीय शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

ह्युम पाइप खरिदकाे आषयकाे सूचना

ह्युम पाइप खरिदकाे आषयकाे सूचना

सूचना सच्याइएको बारे

विभिन्न बोलपत्रहरुको सूचना सच्याइएको व्यहोरा अनुरोध छ।

दस्तावेज: 

विद्यालय संचालन/कक्षा थप सम्बन्धी सूचना

यस नगर क्षेत्र भित्र विद्यालय संचालन गर्न चाहने वा संचालित विद्यालयले कक्षा थप गर्न निएव्दन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages