FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना प्रविधि अधिकृत पदपूर्ती सम्बन्धि सूचना ।

मिति २०७७ श्रावण १९ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित सूचना । 

प्राविधिक सहायक करारमा लिने सम्बन्धि सूचना ।

मिति २०७७ श्रावण १९ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित सूचना । 

ह्यूमपाईपको सूचना सच्याईएको बारे ।

मिति २०७७ श्रावण १५ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रमाशित सूचना ।

Invitation for sealed Quotation for the procurement of supply and delivery of NP3 Hume pipe

मिति २०७७ श्रावण ५ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित सूचना

Pages