सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी बोलपत्र दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 12/05/2018 - 13:21

छपाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 11/30/2018 - 10:37 PDF icon AAsaya - NS.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना

७५/७६ 11/30/2018 - 10:28 PDF icon suchana.pdf

सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 11/30/2018 - 10:15 PDF icon AAsaya 3.pdf

नगरका विभिन्न ठाउँमा कलभर्ट निर्माण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाऊ पत्रको सूचना

७५/७६ 11/19/2018 - 08:24 PDF icon Culvert Nirman.pdf

विभिन्न मालसामान खरिद तथा आपुर्तिको सूचना

७५/७६ 11/05/2018 - 10:48 PDF icon Notice of various items for procurement

विभिन्न सामाग्री खरिद तथा आपुर्तिको सूचना

७५/७६ 11/05/2018 - 10:45 PDF icon Notice of various items for procurement

सुरक्षा गार्ड आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 10/02/2018 - 11:45

सुरक्षा गार्ड आपूर्ती सम्बन्धि शिलबन्धि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 09/10/2018 - 11:32

ढुङ्गा, गिटि,रोडा, वालुवा तथा भरौट/माटोको विक्री मुल्य तथा निकासी दस्तुर संकलनको शिलबन्धी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 08/27/2018 - 13:30 PDF icon suchana.pdf

Pages