सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सुरक्षा गार्ड आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 10/02/2018 - 11:45

सुरक्षा गार्ड आपूर्ती सम्बन्धि शिलबन्धि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 09/10/2018 - 11:32

ढुङ्गा, गिटि,रोडा, वालुवा तथा भरौट/माटोको विक्री मुल्य तथा निकासी दस्तुर संकलनको शिलबन्धी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 08/27/2018 - 13:30 PDF icon suchana.pdf

बहाल विटौरी शुल्क असुली ठेक्कापट्टा सम्बन्धी सुचना

७४/७५ 06/12/2018 - 18:32 PDF icon Tender Notice

तारजाली (Gabion Boxes) आपूर्ती गर्ने कार्यको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७४/७५ 04/18/2018 - 11:12

HUME PIPE आपूर्ती गर्ने कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७४/७५ 04/18/2018 - 11:10

PSC POLE आपूर्ती गर्ने कार्यको लागि शिलबन्धि दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७४/७५ 04/18/2018 - 11:09

बिधुतिय च्यापकटर (कुटिकाट्ने मेशिन) का लागि अनुदान सूचना ।

७४/७५ 03/26/2018 - 13:52 PDF icon हाते कुटि काट्ने मेसिन.pdf

Server Computer खरिद सम्बन्धि सिलबन्धि दरभाउँ पत्र आह्यवान गरेको सूचना ।

७४/७५ 02/18/2018 - 15:32 PDF icon Computer.pdf

सवारी साधन (Single CAB pick Up) आपूर्ती गर्ने कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७४/७५ 02/08/2018 - 16:04 PDF icon Suchana.pdf, PDF icon Specification-Single CAB Pickup.pdf

Pages