सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बहाल विटौरी शुल्क असुली ठेक्कापट्टा सम्बन्धी सुचना

७४/७५ 06/12/2018 - 18:32 PDF icon Tender Notice

तारजाली (Gabion Boxes) आपूर्ती गर्ने कार्यको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७४/७५ 04/18/2018 - 11:12

HUME PIPE आपूर्ती गर्ने कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७४/७५ 04/18/2018 - 11:10

PSC POLE आपूर्ती गर्ने कार्यको लागि शिलबन्धि दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७४/७५ 04/18/2018 - 11:09

बिधुतिय च्यापकटर (कुटिकाट्ने मेशिन) का लागि अनुदान सूचना ।

७४/७५ 03/26/2018 - 13:52 PDF icon हाते कुटि काट्ने मेसिन.pdf

Server Computer खरिद सम्बन्धि सिलबन्धि दरभाउँ पत्र आह्यवान गरेको सूचना ।

७४/७५ 02/18/2018 - 15:32 PDF icon Computer.pdf

सवारी साधन (Single CAB pick Up) आपूर्ती गर्ने कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७४/७५ 02/08/2018 - 16:04 PDF icon Suchana.pdf, PDF icon Specification-Single CAB Pickup.pdf

शिलबन्दि आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७४/७५ 01/17/2018 - 16:59 PDF icon शिलबन्दि आर्थिक प्रस्ताव.pdf

सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको क्याटलग विधिद्धारा सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सूचना

७४/७५ 01/02/2018 - 09:21 PDF icon Jeep and JCB.pdf

सिलबन्धि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७४/७५ 01/01/2018 - 09:34 PDF icon home pipe aasaya.pdf

Pages