FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नदिजन्य पदार्थको विक्री मूल्य असुली सम्बन्धी बोलपत्रको आशयको सूचना ७६/७७ 09/11/2019 - 10:41
पूर्वाधार/सडक उपयोग शुल्क संकलनसम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ७६/७७ 08/20/2019 - 15:06
नदिजन्य पदार्थको विक्री मूल्य असुली सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ७६/७७ 08/08/2019 - 10:41
कार्य सम्पादन जमानत पेश गर्ने सम्बन्धमा । ७५/७६ 06/28/2019 - 17:46
कार्य सम्पादन जमानत पेश गर्ने सम्बन्धमा । ७५/७६ 06/28/2019 - 17:44
सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आन्तरिक आय (बहाल बिटौरी कर हटिया र विज्ञापन कर) संकलन गर्ने सम्बन्धि सूचना । ७५/७६ 06/18/2019 - 17:32
पुन: बोलपत्र आव्हानको सूचना ७५/७६ 06/02/2019 - 15:00
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ७५/७६ 05/24/2019 - 16:44
शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना । ७५/७६ 05/24/2019 - 12:25
स्वास्थ्य चौकी निर्माणको बोलपत्र आव्हानको सूचना ७५/७६ 05/19/2019 - 21:08

Pages