प्रथम नगरसभाबाट पास भएका सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको नीति तथा निर्णयहरु ।