FAQs Complain Problems

शैक्षिक सत्र २०७५ मा तह तथा कक्षा थपका लागि अनुमति दिइएका विद्यालयहरु

यस सुन्दरहरैँचा नगरपालिका अन्तर्गत शैक्षिक सत्र २०७५ मा तह थपका लागि अनुमति दिइएका विद्यालयहरुको विवरण संलग्न फाइलमा रहेको छ।

आर्थिक वर्ष: