सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

शैक्षिक सत्र २०७५ मा तह तथा कक्षा थपका लागि अनुमति दिइएका विद्यालयहरु

यस सुन्दरहरैँचा नगरपालिका अन्तर्गत शैक्षिक सत्र २०७५ मा तह थपका लागि अनुमति दिइएका विद्यालयहरुको विवरण संलग्न फाइलमा रहेको छ।

आर्थिक वर्ष: