FAQs Complain Problems

७८-७९

दररेट पेश गर्ने सूचना

आ. व. २०७९/०८० को लागी विभिन्न सेवा तथा सामग्री खरिद कार्यको लागत अनुमान तयार प्रयोजनार्थ दररेट पेश गर्ने सूचना।।।

स्टाफ नर्सको छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

मिति २०७८ चैत्र ६ गते प्रकाशित सूचना मुताबिक

दस्तावेज: 

फार्मेसी सहायक (पाचौँ) पदको छोटो सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।

मिति २०७८ चैत्र ६ गते प्रकाशित सूचना मुताबिक

बिरामी दर्ता सहायक (चौथो) पदको छोटो सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।

मिति २०७८/१२/६ गते प्रकाशित सूचना मुताविक

Pages

Chat With Us