FAQs Complain Problems

७८-७९

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व-मुल्यांकनको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

LISA नतिजा

दररेट पेश गर्ने सूचना

आ. व. २०७९/०८० को लागी विभिन्न सेवा तथा सामग्री खरिद कार्यको लागत अनुमान तयार प्रयोजनार्थ दररेट पेश गर्ने सूचना।।।

Pages

Chat With Us