FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ७९/८० 06/21/2023 - 14:22
आयोजना कार्यक्रम स्थगन सम्बन्धमा। ७९/८० 05/18/2023 - 12:55
आ. व. २०७९/०८० का लागि वार्षिक नगर विकास योजना (बजेट, नीति तथा कार्यक्रम) पुस्तिका ७९/८० 09/04/2022 - 17:02 PDF icon 2079-080 book.pdf
राय सुझाव पेश गर्नु हुन ७८/७९ 06/11/2022 - 16:34
आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट पुस्तिका ७८/७९ 01/11/2022 - 22:02 PDF icon 2078-079.pdf
वडा बजेट सिलिङ तथा मार्गदर्शन सम्बन्धमा । ७७/७८ 06/13/2021 - 19:47 PDF icon मार्गदशन.pdf
आ.ब. २०७७/०७८ को बजेट पुस्तक ७७/७८ 11/02/2020 - 10:45 PDF icon Sundarharaincha final .pdf
विभिन्न बोलपत्र आव्हानको सूचना ७६/७७ 11/29/2019 - 11:41
उपभोक्ता समिति अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । ७६/७७ 10/14/2019 - 15:20
उपभोक्ता समिति गठन तथा योजना कार्यन्वयन सम्बन्धमा ७६/७७ 09/13/2019 - 10:41 PDF icon उपभाोक्ता समिति गठन तथा कार्यान्वयन सम्वन्धमा 1[9391].pdf

Pages

Chat With Us