FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०।०८१ का लागी वार्षिक नगर विकास योजना (बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका) २०८०/०८१ 01/19/2024 - 11:45 PDF icon आ.व. २०८०।०८१ वार्षिक नगर विकास योजना (बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका).pdf
वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ७९/८० 06/21/2023 - 14:22
बोलपत्र संशोधनको सूचना ७९/८० 06/08/2023 - 12:47
आयोजना कार्यक्रम स्थगन सम्बन्धमा। ७९/८० 05/18/2023 - 12:55
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको लागि राय सुझाव दिनुहुन। ७९/८० 05/18/2023 - 12:53
महालेखा प्रतिवेदन २०७८/०७९ ७९/८० 04/23/2023 - 12:16 PDF icon सुन्दरहरैचा नगरपालिका, २०७८।७९.pdf
आ. व. २०७९/०८० का लागि वार्षिक नगर विकास योजना (बजेट, नीति तथा कार्यक्रम) पुस्तिका ७९/८० 09/04/2022 - 17:02 PDF icon 2079-080 book.pdf
प्रेस विज्ञप्ती ७८/७९ 06/15/2022 - 11:41
आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट पुस्तिका ७८/७९ 01/11/2022 - 22:02 PDF icon 2078-079.pdf
वडा बजेट सिलिङ तथा मार्गदर्शन सम्बन्धमा । ७७/७८ 06/13/2021 - 19:47 PDF icon मार्गदशन.pdf

Pages

Chat With Us