FAQs Complain Problems

७९/८०

पेशी सूची

न्यायिक समितिको पेशी सूची । 

राजश्व सम्बन्धी सेवा बन्द हुने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना।

सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना।

आ.ब. २०७९/०८० को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।

सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि/पदाधिकारीहरु

का.स.मु. फारम भरी बुझाउने सम्बन्धमा ।

श्री कर्मचारी सबै

सुन्दरहरैँचा नगरपालिका मोरङ । 

Pages

Chat With Us