FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

EFT लागु भएको सूचना

EFT लागु भएको सूचना 

हार्दिक अपिल

हार्दिक अपिल

भुक्तानीको समयसिमा सम्बन्धमा

भुक्तानीको समयसिमा सम्बन्धमा

धान दिवस मनाउने सम्बन्धमा।

धान दिवस मनाउने सम्बन्धमा।

दशौं नगरसभा सम्बन्धमा

श्री स‌ंचारकर्मी सबै

प्रेस विज्ञप्ती

मिति २०७९/०३/०१ गते नगरपालिकाको तर्फबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ती।

बोलपत्र आव्हानको सूचना (बेलेपुरको कल्भर्ट)

मिति २०७८ बैशाख ५ गतेको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित सूचना । 

दस्तावेज: 

गणक करार सेवामा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सूचना।

यस कार्यालयको वि. नं. ०९/२०७८-०७९ को गणक करार सेवामा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सूचना।

Pages