FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

न्यायिक समितिको पेशी सूची

मिति २०८०/०५/२६ गतेको पेशी सूची 

पेशी सूची

न्यायिक समितिको पेशी सूची । 

पत्रिकाको सूचना प्रकाशनसम्बन्धी सूचना।

सौर्य दैनिक मिति २०८०/०५/११ मा पत्रिकाको सूचना प्रकाशनसम्बन्धी स्वीकृत आशयको सूचना।

बोलपत्र स्वीकृति आशयको सूचना !

बोलपत्र स्वीकृति आशयको सूचना !

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना !

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना !

Pages

Chat With Us