FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

२०७७/१२/२३ को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित सूचना । 

https://epaper.nagariknetwork.com/nagarik/src/epaper.php?id=4717#page/6

बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना ।

मिति २०७७ चैत्र २१ गते उद्घोष दैनिकमा प्रकाशित सूचना । 

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

मिति २०७७ चैत्र २० गतेको न्यू सृष्टि दैनिकमा प्रकाशित सूचना । 

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (स्यानेटरी प्याड)

मिति २०७७ फाल्गुण १४ गतेको न्यू सृष्टि दैनिकमा प्रकाशित सूचना । 

दस्तावेज: 

सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुने सम्बन्धमा ।

मिति २०७७ फाल्गुण १४ गते सातौँ नगरसभा हुने भएकाले १ दिनका लागि सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुने सम्बन्धि सूचना । 

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना ( ग्याविन बक्स खरिद तथा सप्लाई)

२०७७ फाल्गुण ७ गतेको न्यू सृष्टि दैनिकमा प्रकाशित सूचना । 

दस्तावेज: 

Invitation for Bids for the Construction of Black Top Road From Purwanchal University To Goathgaun

मिति २०७७ फाल्गुण ५ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित सूचना । 

दस्तावेज: 

Pages