FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आय शिर्षक अनुसार राजश्व संकलन सारांश प्रतिवेदन आ.व. २०७९।०८० ७९/८० Sunday, August 6, 2023 - 15:09 PDF icon आय शिर्षक अनुसार राजश्व संकलन सारांश प्रतिवेदन आ.व. २०७९।०८०.pdf
शिक्षा शाखा वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७९।०८० ७९/८० Sunday, August 6, 2023 - 14:08 PDF icon शिक्षा वार्षिक प्रतिवेदन.pdf
भौतिक पूर्वाधार विकास वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७९।०८० ७९/८० Sunday, August 6, 2023 - 11:54 PDF icon भौतिक पूर्वाधार विकास तर्फको वार्षिक प्रतिवेदन.pdf
कृषि प्रसार शाखा वार्षिक प्रतिवेदन २०७९।०८० ७९/८० Friday, August 4, 2023 - 13:10 PDF icon कृषि प्रसार शाखा वार्षिक प्रतिवेदन.pdf
सामाजिक विकास शाखा वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७९।०८० ७९/८० Thursday, August 3, 2023 - 16:09 PDF icon सामाजिक विकास ०७९।०८० वार्षिक प्रतिवेदन.pdf
पशुपंक्षी प्रवर्द्धन शाखा वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७९।०८० ७९/८० Thursday, August 3, 2023 - 15:32 PDF icon पशुपंक्षी प्रवर्द्धन शाखा वार्षिक प्रतिवेदन.pdf
स्वास्थ्य शाखा वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७९।०८० ७९/८० Thursday, August 3, 2023 - 14:48 PDF icon शिक्षा वार्षिक प्रतिवेदन.pdf
वार्षिक समिक्षा आ.व. २०७९।०८० ७९/८० Monday, July 31, 2023 - 12:03 PDF icon वार्षिक समिक्षा.pdf
वित्तीय प्रतिवेदन आ.ब. २०७९/०८० ७९/८० Thursday, July 20, 2023 - 16:39 PDF icon आम्दानी, खर्च तथा प्रगती प्रतिवेदन (चौमासिक रुपमा).pdf
आ.ब. २०७८/०७९ को समिक्षा प्रतिवेदन ७८/७९ Wednesday, October 19, 2022 - 17:07 PDF icon समिक्षा.pdf

Pages

Chat With Us