FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७८ ७९-८० 08/01/2022 - 22:14 PDF icon RIAP Final Report Sundarharaicha Mun 23 Feb.pdf
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परीक्षण प्रतिवेदन २०७७/०७८ ७८-७९ 08/01/2022 - 22:10 PDF icon जेसी अडिट रिपोर्ट.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 08/21/2019 - 11:41 PDF icon प्रमाणीत आर्थिक ऐन २०७६.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 08/08/2018 - 10:41 PDF icon 2-19 घ वर्गको ईजाजत.pdf
सहकारी ऐन ७५/७६ 07/27/2018 - 11:00 PDF icon सहकारी ऐन
शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि ७५/७६ 07/26/2018 - 14:58 PDF icon शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि
न्यायिक समिति (कार्यविधिसम्बन्धि ) ऐन ७५/७६ 07/26/2018 - 12:13 PDF icon न्यायिक समितिको ऐन.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन ७५/७६ 07/26/2018 - 11:58 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन ७५/७६ 07/26/2018 - 11:56 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियामितगर्ने ऐन.pdf
विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 06/02/2018 - 12:34 PDF icon biniyojan.pdf

Pages

Chat With Us