FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधी २०७२ ७४/७५ 01/10/2018 - 14:04 PDF icon सामाजिक सुरक्षा कायृबिधि.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन,नियमावली तथा परिपत्रहरुको संगालो ७४/७५ 01/10/2018 - 13:51 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन,नियमावली तथा परिपत्रहरुको संगालो
स्थानिय तह सञ्चालन एेन २०७४ ७४/७५ 11/17/2017 - 14:28
सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आर्थिक एेन २०७४ ७४/७५ 11/17/2017 - 14:10 PDF icon सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ .pdf
सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको विनियोजन एेन २०७४ ७४/७५ 11/17/2017 - 14:08 PDF icon सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४.pdf
नगरसभा संचालन कार्यविधि ७४/७५ 08/15/2017 - 15:19 PDF icon नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि.pdf
बैठक संचालन कार्यविधि ७४/७५ 08/14/2017 - 10:17 PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि.pdf
कार्य सम्पादन नियमावलि ७४/७५ 08/08/2017 - 10:20 PDF icon कार्य सम्पादन नियमावलि .pdf
कार्य विभाजन नियमावलि ७४/७५ 08/08/2017 - 10:17 PDF icon कार्य विभाजन नियमावलि.pdf

Pages