FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
विनोद भट्टराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9852066111
शेखर ढकाल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४४६१७४४४
मचिन्द्र बस्नेत अधिकृतस्तर सातौ जनस्वास्थ्य शाखा ९८५२६८१०१६
विरेन्द्र नेयोहाङ इन्जिनियर योजना शाखा birendra.neyohang@gmail.com ९८५२०३२६०७
सुनिल अधिकारी इन्जिनियर खरिद शाखा /पूर्वाधार विकास शाखा ९८४१५६६९२९
सिर्जना कोइराला अधिकृतस्तर छैटौ आलेप शाखा ९८४२०९२११३
भिमकुमार चौधरी अधिकृतस्तर छैटौ जनस्वास्थ्य शाखा ९८४२०६५१४२
शालिग्राम दाहाल अधिकृतस्तर छैटौ आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५२०२५८२३
रोशन खनाल कम्प्युटर अपरेटर सूचना तथा संचार प्रविधि शाखा ito.sundarharaichamun@gmail.com 9852084500
पुण्यप्रसाद ढकाल अधिकृतस्तर छैटौ आर्थिक प्रशासन ९८४२०५७५३१
कृष्णबहादुर दाहाल सहायक पाचौ वडा सचिव वडा नं १२ ९८४०५८२६३७
रोहित निरौला ना.सु सामाजिक विकास ९८४२०६२२५३
बाबुराम भट्टराई कम्प्युटर अपरेटर राजस्व शाखा baburambc123@gmail.com ९८५२०८१९९९
निरज न्यौपाने कम्प्युटर अपरेटर न्यायिक समिति nirajneupane123@gmail.com ९८५२०४१८०८
पुष्कल गौतम सहायक पाचौ MIS-Operator sanne.dhankuta@gmail.com ९८५१०१८८७९
प्रदिप राई इन्जिनियर वस्ती विकास तथा भवन निर्माण शाखा ९८४२२३९९५५
अम्विका प्रसाद गुरागाई सव इन्जिनियर वस्ती विकास तथा भवन निर्माण शाखा ९८५२०५४३८४
ईश्वर कार्की सव इन्जिनियर वडा नं ५ ९८४२२७६१०१
तिर्थ कुमारी सुवेदी सहायक पाचौ anjusubedi2044@gmail.com ९८४२२१६९२२
मनिता ढकाल सव इन्जिनियर ९ नं वडा ९८६२१५६०२२
टिकाराम जमरकट्टेल सहायक पाचौ वडा नं. ३ सचिव ९८४२०५६४३५
वासुदेव सुवेदी सहायक पाचौ प्रशासन ९८५२०४१५२५
देवेन्द्र भण्डारी सहायक पाचौ शिक्षा प्राविधिक ९८४२०३३२१९
सुजन सुवेदी अमिन घर नक्सा ९८१२३९४७२१
लोकेन्द्र पाण्डे अमिन घर नक्सा ९८४२२१८६२२
रमेश गजमेर कार्यालय सहायक वडा नं १ ९८४२३००५२७
कुमार बस्नेत अधिकृतस्तर छैटौ योजना शाखा / प्राविधिक ९८५२०२९९७०
लक्ष्मी भट्टराई सहायक पाचौ वडा नं ५ सचिव khanallaxmi998@gmail.com ९८४२४४४५२६८
कल्पना कार्की अधिकारी स.म.बि.नि. वडा नं. ८ ९८४२४६४५७१
रूद्र श्रेष्ठ सहायक पाचौ वडा नं ४ rudrashrestha789@gmail.com ९८४२८६६८३६
रेटिना पोख्रेल सहायक चौथौ वडा नं. १० mee.retina88@gmail.com ९८६२३०८३५३
फडिन्द्र भट्टराई सहायक चौथौ प्रशासन शाखा bhattaraiphadin@gmail.com ९८४२२०६२२४
शिला पौडेल कार्यालय सहायक वडा नं. ३ ९८१९३५००९६
इन्द्र कुमार राई सहायक पाचौ वडा नं ७ सचिव indrakumarrai2017@gmail.com ९८४५१३३७२२
डेविट खत्री सवारी चालक ९८०७३११४८२

Pages

Chat With Us