FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा मापदण्ड पालनाको अवस्था आ.व. २०७९।०८० ७९/८० 07/31/2023 - 01:13 PDF icon सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा मापदण्ड पालनाको अवस्था.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाभग्राही ७८/७९ 05/28/2023 - 13:56 PDF icon ward 1 3rd.pdf
भेटनरी डाक्टरको लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम ७९/८० 01/05/2023 - 19:11 PDF icon भेटनरी डाक्टर .pdf
सुन्दरहरैँचा नगरपालिका र आसपासमा रहेका बालबालिका पुनर्स्थापना केन्द्र, जेष्ठ नागरिक आश्रय केन्द्र, अशक्त स्याहार केन्द्रहरुको सूची ७८/७९ 07/05/2022 - 22:24 PDF icon final list.pdf
सार्वजनिक सेवा प्रवाह मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 06/16/2022 - 23:58 PDF icon सार्वजनिक सेवा प्रवाह मापदण्ड.pdf
सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको सार्वजनिक नीजि साझेदारी नीति ७८/७९ 03/11/2022 - 22:39 PDF icon सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको सार्वजनिक नीजी साझेदारी.pdf
सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम २०७७ ७८/७९ 01/26/2022 - 13:16 PDF icon Book Cover final.pdf, PDF icon book final 2078.pdf, PDF icon front final.pdf
सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकहरुको सम्पर्क नं. ७६/७७ 06/17/2020 - 13:32 PDF icon headsir.pdf
सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको पार्श्वचित्र २०७३ ७४/७५ 01/12/2018 - 14:25 PDF icon sundarharaicha%20Municipality%20%20Profile.pdf
जनप्रतिनिधिहरुको मोबाइल नम्बर ७४/७५ 09/11/2017 - 16:03 PDF icon जनप्रतिनिधीहरुको मोवाईल नम्वरहरु.pdf

Chat With Us