FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जडिबुटी, जिवजन्तु र कवाडी ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सूचना ! २०८०/०८१ 05/30/2024 - 15:08 PDF icon जडिबुटी.pdf
पूर्वाधार/सडक उपयोग शुल्क ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सूचना ! २०८०/०८१ 05/30/2024 - 15:00 PDF icon पूर्वाधार.pdf
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ! २०८०/०८१ 05/08/2024 - 16:52 PDF icon Notice Rent.pdf
बोलपत्र स्वीकृती आशयको सूचना ! २०८०/०८१ 04/11/2024 - 14:43
NP-DUDBC-400275-CW-RFB NUGIP Project बोलपत्र स्वीकृती आशयको सूचना ! २०८०/०८१ 03/31/2024 - 14:03
पूर्वाधार/सडक उपयोग शुल्क ठेक्का सम्बन्धी सूचना ! (पाचौँ पटक प्रकाशित) २०८०/०८१ 02/08/2024 - 11:13 PDF icon Road Patake Signed Notice.pdf
सेतो भटमास विस्तार तथा उत्पादन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ! २०८०/०८१ 02/07/2024 - 18:07
एग्रोमेकानिकल सामाग्रीहरुको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ! २०८०/०८१ 02/07/2024 - 16:31 PDF icon दररेट पेश.pdf
चमेना गृह सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ! २०८०/०८१ 02/02/2024 - 14:34
सडक कालोपत्रे तथा GI तार खरिदका लागी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ! २०८०/०८१ 01/26/2024 - 11:39

Pages

Chat With Us