FAQs Complain Problems

७६/७७

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय हाता भित्र चमेना गृह सञ्चालनका लागि सूचना ।

दस्तावेज: 

म्यादी नगर प्रहरीको संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सेनेटरी प्याडको पुन:बोलपत्र प्रकाशन गरीएको सूचना ।

मिति २०७७ असार १२ गतेको नागरिक दैनिकमा पुन: प्रकाशित सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

ल्याण्डफिल्ड साईट

मिति २०७७ असार १० गतेको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित सूचना ।

दस्तावेज: 

सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Pages

Chat With Us