FAQs Complain Problems

७७/७८

सेवा करारमा जनशक्ति भर्ना सम्बन्धमा । (मेडिकल)

मिति २०७८ जेष्ठ २७ गतेको हिमालयन टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित सूचना। 

दस्तावेज: 

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

मिति २०७८ जेष्ठ २४ गतेको हिमालयन टाईम्समा प्रकाशित सूचना। 

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (वडा नं. ६)

मिति २०७८ जेष्ठ २२ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित सूचना । 

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

मेडिकल अफिसर र रेडियोग्राफरको नतिजा प्रकाशन गरिएको । 

Pages