FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विज्ञ शिक्षकहरुको सूचि

सुचिकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना !

राजश्व संकलन कार्य बन्द हुने सम्बन्धी सूचना !

नगर प्रहरी सेवाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

नगर प्रहरी सेवाको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना !

Pages

Chat With Us