FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डको निर्णय

आर्थिक ऐन आ.ब. २०७७/०७८ का लागि

दस्तावेज: 

३८ औ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६/०६/०९ गते बसेको ३८ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु।

दस्तावेज: 

३६ औ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

यस नगरपालिकाको ३६ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

Pages