FAQs Complain Problems

कार्यपालिकाको निर्णय

नव निर्वाचित नगर प्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईज्यूको अध्यक्षतामा बसेको प्रथम नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७९/०२/२० गते नव निर्वाचित नगर प्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईज्यूको अध्यक्षतामा बसेको प्रथम कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

४९ औँ कार्यपालिकाको बैठक निर्णय

दस्तावेज: 

४८ औँ कार्यपालिकाको बैठक निर्णय

४७ औँ कार्यपालिकाको बैठक निर्णय

दस्तावेज: 

४६ औँ (ख) कार्यपालिकाको बैठक निर्णय

दस्तावेज: 

Pages

Chat With Us