HUME PIPE आपूर्ती गर्ने कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।