FAQs Complain Problems

गणक करार सेवामा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सूचना।

यस कार्यालयको वि. नं. ०९/२०७८-०७९ को गणक करार सेवामा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सूचना।

आर्थिक वर्ष: