FAQs Complain Problems

सुपरिवेक्षक करार सेवामा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सूचना।

यस कार्यालयको वि. नं. ०८/२०७८-०७९ को सुपरिवेक्षक करार सेवामा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सूचना।

आर्थिक वर्ष: