FAQs Complain Problems

सिभिल इन्जिनियर करार सेवामा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सूचना।

यस नगरपालिकाको विज्ञापन नं. ०३/२०७८-०७९ सिभिल इन्जिनियर (छैठौ) पदको करार सेवामा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सूचना।

आर्थिक वर्ष: