FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तारजाली (Gabion Boxes) आपूर्ती गर्ने कार्यको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना । ७४/७५ 04/18/2018 - 11:12
HUME PIPE आपूर्ती गर्ने कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना । ७४/७५ 04/18/2018 - 11:10
PSC POLE आपूर्ती गर्ने कार्यको लागि शिलबन्धि दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना । ७४/७५ 04/18/2018 - 11:09
बिधुतिय च्यापकटर (कुटिकाट्ने मेशिन) का लागि अनुदान सूचना । ७४/७५ 03/26/2018 - 13:52 PDF icon हाते कुटि काट्ने मेसिन.pdf
Server Computer खरिद सम्बन्धि सिलबन्धि दरभाउँ पत्र आह्यवान गरेको सूचना । ७४/७५ 02/18/2018 - 15:32 PDF icon Computer.pdf
सवारी साधन (Single CAB pick Up) आपूर्ती गर्ने कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना । ७४/७५ 02/08/2018 - 16:04 PDF icon Suchana.pdf, PDF icon Specification-Single CAB Pickup.pdf
शिलबन्दि आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । ७४/७५ 01/17/2018 - 16:59 PDF icon शिलबन्दि आर्थिक प्रस्ताव.pdf
सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको क्याटलग विधिद्धारा सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सूचना ७४/७५ 01/02/2018 - 09:21 PDF icon Jeep and JCB.pdf
सिलबन्धि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७४/७५ 01/01/2018 - 09:34 PDF icon home pipe aasaya.pdf
सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको गेट तथा प्रांगण निर्माण सम्बन्धि सूचना । ७४/७५ 12/22/2017 - 05:31 PDF icon Front Gate.pdf

Pages

Chat With Us