FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विभिन्न सामाग्री खरिद तथा आपुर्तिको सूचना ७५/७६ 11/05/2018 - 10:45 PDF icon Notice of various items for procurement
सुरक्षा गार्ड आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ७५/७६ 10/02/2018 - 11:45
सुरक्षा गार्ड आपूर्ती सम्बन्धि शिलबन्धि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ७५/७६ 09/10/2018 - 11:32
नदिजन्य पदार्थको विक्री मूल्य असुली सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको संशोधन सूचना ७६/७७ 08/31/2018 - 10:41
ढुङ्गा, गिटि,रोडा, वालुवा तथा भरौट/माटोको विक्री मुल्य तथा निकासी दस्तुर संकलनको शिलबन्धी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ७५/७६ 08/27/2018 - 13:30 PDF icon suchana.pdf
बहाल विटौरी शुल्क असुली ठेक्कापट्टा सम्बन्धी सुचना ७४/७५ 06/12/2018 - 18:32 PDF icon Tender Notice
तारजाली (Gabion Boxes) आपूर्ती गर्ने कार्यको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना । ७४/७५ 04/18/2018 - 11:12
HUME PIPE आपूर्ती गर्ने कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना । ७४/७५ 04/18/2018 - 11:10
PSC POLE आपूर्ती गर्ने कार्यको लागि शिलबन्धि दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना । ७४/७५ 04/18/2018 - 11:09
बिधुतिय च्यापकटर (कुटिकाट्ने मेशिन) का लागि अनुदान सूचना । ७४/७५ 03/26/2018 - 13:52 PDF icon हाते कुटि काट्ने मेसिन.pdf

Pages

Chat With Us