FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पूर्वाधार/सडक उपयोग शुल्क ठेक्का सम्बन्धी सूचना !

हटिया बजार ठेक्का सम्बन्धी सूचना !

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र बिक्री ठेक्का सम्बन्धी सूचना !

पत्रिकाको सूचना प्रकाशनसम्बन्धी सूचना।

सौर्य दैनिक मिति २०८०/०५/११ मा पत्रिकाको सूचना प्रकाशनसम्बन्धी स्वीकृत आशयको सूचना।

Pages

Chat With Us