FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दररेट पेश गर्ने सूचना

आ. व. २०७९/०८० को लागी विभिन्न सेवा तथा सामग्री खरिद कार्यको लागत अनुमान तयार प्रयोजनार्थ दररेट पेश गर्ने सूचना।।।

दररेट पेश गर्ने सूचना

आ. व. २०७९/०८० को लागी विभिन्न सेवा तथा सामग्री खरिद कार्यको लागत अनुमान तयार प्रयोजनार्थ दररेट पेश गर्ने सूचना।।।

दस्तावेज: 

गछिया, लोहन्द्रा र बुढी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा विक्री गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना।

गछिया, लोहन्द्रा र बुढी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा विक्री गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना।

क्याटलग विधिद्वारा बस खरिद सम्बन्धी सूचना ।

मिति २०७९/०४/३१ गतेको ब्लाट दैनिकमा प्रकाशित सूचना । 

आशयको सूचना

हटिया बहाल विटौरी शुल्क असुली ठेक्काको आशयको सूचना 

Pages

Chat With Us