FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आह्यानको सूचना । (कुर्सी तथा सरसफाई कर्मचारी)

मिति २०७८ चैत्र २३ गतेको न्यू सृष्टि दैनिकमा प्रकाशित सूचना । 

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतको सूचना । ( CGI Sheet, Tube well, CCTV, River Bed Materials)

२०७८ चैत्र २१ गतेको प्रभाव दैनिकमा प्रकाशित सूचना । 

दस्तावेज: 

Invitation for Electronic Bids

मिति २०७८ चैत्र १८ गतेको आर्थिक दैनिकमा प्रकाशित सूचना। 

दस्तावेज: 

Invitation For Electronic Bids (सिक्किमे चौकबाट गुरुङ टोल)

मिति २०७८ चैत्र १० गतेको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित सूचना । 

दस्तावेज: 

Request For Proposal Letter Consulting Services

मिति २०७८ चैत्र ७ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित सूचना । 

Pages

Chat With Us