FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सूचीकृत हुन आव्हान गरिएको सूचना

यस सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आ.व.

बोलपत्र आव्हानको सूचना (बेलेपुरको कल्भर्ट)

मिति २०७८ बैशाख ५ गतेको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित सूचना । 

दस्तावेज: 

बोलपत्र आशयको सूचना । (पावर टिलर)

मिति २०७८ चैत्र २९ गतेको द नेपाल टप पत्रिकामा प्रकाशित सूचना । 

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृती आशयको सूचना । (३ र ११ को वडा कार्यालय लगायत अन्य)

मिति २०७८ चैत्र २७ गतेको नेपाल टप राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना । 

दस्तावेज: 

बोलपत्र आशयको सूचना ।

मिति २०७८ चैत्र २४ गते मध्यान्न दैनिकमा प्रकाशित सूचना । 

दस्तावेज: 

Pages

Chat With Us